Careers

Privacybeleid voor sollicitanten

H & M Hennes & Mauritz Nederland B.V. zet zich in om uw privacy te beschermen wanneer u solliciteert bij ons. In dit beleid krijgt u informatie over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en hoe we deze beschermen.

Wij registreren alle details en alle gegevens die u ons geeft in verband met uw sollicitatie. Het gaat hierbij dus ook om informatie die wij samen met uw sollicitatie ontvangen

H & M Hennes & Mauritz Nederland B.V. heeft een beleid om geen gevoelige informatie te vragen aan sollicitanten. U hoeft derhalve bij het indienen van uw sollicitatie geen gevoelige informatie te verstrekken over zaken als ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze/filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid.

Wanneer u uw sollicitatie indient gaat u op hetzelfde moment u akkoord met onze verwerking van uw persoonsgegevens in het wervingsproces.

Uw gegevens worden gebruikt om uw sollicitatie en andere informatie die u hebt verstrekt te beoordelen. Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om te antwoorden op uw sollicitatie en om u uit te nodigen voor een gesprek indien uw profiel past bij een vacante positie.

Uw informatie wordt in Nederland verwerkt en opgeslagen. H & M Hennes & Mauritz Nederland B.V. is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens en is onderworpen aan de wetgeving van persoonlijke gegevens in Nederland. Alleen personen die betrokken zijn bij het wervingsproces hebben toegang tot uw gegevens. In het wervingsproces kunnen diensten van derden worden gebruikt om aan de belofte van H & M Hennes & Mauritz Nederland B.V. aan u te kunnen voldoen.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies, manipulatie of onbevoegde toegang. We passen onze veiligheidsmaatregelen voortdurend aan verdergaande technische ontwikkelingen aan. Uw persoonlijke gegevens blijven 12 maanden in onze database na de meest recente update.

U heeft het recht om contact met ons op te nemen en de persoonsgegevens te bekijken die over u zijn geregistreerd. Als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u op elk moment verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Neem contact op H & M Hennes & Mauritz Nederland B.V. als u vragen hebt over uw aanvraag of uw persoonlijke gegevens. De contactgegevens zijn beschikbaar onder “Contact opnemen".

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen en tijdens latere bezoeken wordt opgehaald van uw computer of mobiel apparaat. H&M maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren en te vereenvoudigen. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan of om informatie aan derden te verstrekken. Er zijn twee soorten cookies: permanente en tijdelijke (sessiecookies). Permanente cookies worden maximaal 12 maanden als een bestand op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit. We gebruiken permanente cookies om uw startpaginakeuze op te slaan en om uw gegevens op te slaan als u ‘Mij onthouden’ selecteert wanneer u zich aanmeldt. U kunt eenvoudig cookies van uw computer of mobiel apparaat wissen met behulp van uw browser. Voor instructies over hoe om te gaan met cookies en hoe u ze kunt verwijderen, kunt u terecht onder "Help" in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een melding te ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiel apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet van al onze functies kunt profiteren.

Cookies van derden We maken gebruik van cookies van derden om statistische gegevens in samengevoegde vorm te verzamelen in analysetools zoals Google Analytics en Core Metrics. Zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies) worden gebruikt. Permanente cookies worden maximaal 24 maanden als een bestand op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen.

H & M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.
Postbus 10506
1001EM Amsterdam
Nederlands

Telefoonnummer 0900-1988
E-mailadres: klantenservice.nl@hm.com

H&M is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 33 20 83 11.
Btw-nummer: 0092.94.703.B.01.