Buttons with Impact

& Other Stories är en del av ett initiativ i Indien gällande knapproduktion av postkonsument-plast. Detta projekt stöttar en av de mest utsatta grupperna i samhället och bidrar till socialt inkluderande cirkularitet.

Sometimes things as small as a button can create change. Starting with the Spring/Summer season 2023, all our styles that are produced in India feature buttons made with partly reclaimed plastic from waste collected by informal waste pickers in Bengaluru, India.

Ibland kan något så litet som en knapp skapa förändring. Från och med vår- och sommarsäsongen 2023 kommer knapparna på alla våra plagg som tillverkas i Indien vara gjorda av delvis återvunnen plast. Plasten har samlats in av skräpplockare i Bangalore, Indien.

Skräpplockare – en osynlig kraft för cirkularitet

Communityn med inofficiella avfallsplockare utgör en viktig del av landets avfallshantering – varje år bidrar cirka 1,5 till 4 miljoner människor till en cirkulär ekonomi genom att samla in, rengöra, sortera och avskilja delar av avfallet på 62 miljoner ton som genereras. Dessa människor lever dock ofta i fattigdom, utsätts för trakasserier och har begränsad eller ingen tillgång till social trygghet.

Saamuhika Shakti – möjliggör förbättrade levnadsvillkor

Saamuhika Shakti grundades 2020 och är ett omfattande initiativ som förbättrar levnadsvillkoren för skräpplockare i Bangalore. Initiativet har ett holistiskt tillvägagångssätt och för samman olika typer av organisationer som synkroniserat arbetar inom många olika områden samtidigt för att lyfta gruppen ur fattigdom, till exempel utbildning, hälsa och social trygghet. Initiativet har ett extra fokus på kvinnor och unga flickor. Idag hjälper Saamuhika Shakti 30 000 skräpplockare och deras familjer.

Från skräp till knapp

Avfallsplockarna samlar in och sorterar PET-flaskor efter konsumentledet och säljer dem till Hasiru Dala Innovations, ett socialt företag som har mottagit ”Guarantueed Member Status” från World Fair Trade Organization. PET-flaskorna delas, tvättas och skickades vidare till tillverkare som förvandlar dem till knappar, som sedan pryder våra plagg. Knapparna går att spåra ner till avfallets källa tillsammans med namnen på arbetarna och deras socialförsäkring och lön samt arbetsförhållandena på samlingscentralen.