Gå till textinnehåll
Tillbaka till shoppingbagen Tillbaka till shoppingbag
Tillbaka till toppen
Sidans innehåll

Buttons with Impact

& Other Stories är en del av ett initiativ i Indien gällande knapproduktion av postkonsument-plast. Detta projekt stöttar en av de mest utsatta grupperna i samhället och bidrar till socialt inkluderande cirkularitet.

Ibland kan något så litet som en knapp skapa förändring. Från och med vår- och sommarsäsongen 2023 kommer knapparna på alla våra plagg som tillverkas i Indien vara gjorda av delvis återvunnen plast. Plasten har samlats in av skräpplockare i Bangalore, Indien.

Skräpplockare – en osynlig kraft för cirkularitet

Människor som försörjer sig på att plocka skräp i Indien utgör en viktig del av landets avfallshantering – cirka 1,5 till 4 miljoner människor inom den inofficiella sektorn bidrar till en cirkulär ekonomi genom att samla in, sortera och rengöra delar av det avfall på 62 miljoner ton som genereras årligen i landet. Dessa människor lever dock ofta i fattigdom, utsätts för trakasserier och har begränsad eller ingen tillgång till ett socialt skyddsnät.

Saamuhika Shakti – möjliggör förbättrade levnadsvillkor

Saamuhika Shakti grundades 2020 och är ett omfattande initiativ som förbättrar levnadsvillkoren för skräpplockare i Bangalore. Initiativet har ett holistiskt tillvägagångssätt och för samman olika typer av organisationer som synkroniserat arbetar inom många olika områden samtidigt för att lyfta gruppen ur fattigdom, till exempel utbildning, hälsa och social trygghet. Initiativet har ett extra fokus på kvinnor och unga flickor. Idag hjälper Saamuhika Shakti 30 000 skräpplockare och deras familjer.

Från skräp till knapp

Skräpplockare samlar in och sorterar kasserade PET-flaskor och säljer dem till Hasiru Dala Innovations, en social entreprenör som har statusen ”Guarantueed Member” från World Fair Trade Organization. PET-flaskorna, mals ner, tvättas och skickas vidare till tillverkare som förvandlar dem till knappar, som sedan pryder våra plagg. Knapparnas ursprung är spårbart ner till avfallets källa, namn på arbetarna och information om deras socialförsäkringar, lön samt arbetsförhållanden på återvinningscentralen.