Klädinsamling

Vi ger plaggen du inte använder längre nytt liv – lämna in dem i våra butiker.

Hur och var?

Vad händer sen?

Våra samarbetspartners kommer att sortera varje donation efter skick och prioriterar återanvändning före återvinning.

ÅTERANVÄNDNING – Plagg som kan bäras igen säljs som second hand-kläder.

NYTT SYFTE & ÅTERVINNING – Plagg och textilier som inte kan säljas vidare återanvänds eller återvinns till nya produkter och fibrer.

ENERGIÅTERVINNING – Plagg och textilier som inte tillhör ovanstående kategorier omhändertas på annat sätt och förbränning för energiproduktion prioriteras.

Cirka 60% av de insamlade textilierna säljs igen och 35% får ett nytt syfte eller återvinns. Resterande 5% avyttras och förbränning för återvinningsenergi prioriteras.

Våra insamlings- och sorteringspartners Looper Textile Co. (i Europa), Remondis (utanför Europa) samt lokala partners i Kina, Japan och Indien hämtar plaggen och transporterar dem till en certifierad sorterings- eller återvinningsanläggning i deras nätverk.

Hur återvinner jag förpackningar?

Separera avfallet. Kontrollera lokala riktlinjer.
Italien: Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.