Allmänna villkor, konsumentbetyg och recension

Genom att delta i en kundrecension via tjänsten Kundbetyg och Recension för någon av våra produkter beviljar du & Other Stories, genom H & M Hennes & Mauritz GBC AB [556070-1715], nedan kallad "& Other Stories", "oss" eller "vi" en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens att använda någon av dina skriftliga recensioner i samband med sin marknadsföring och / eller i sin reklam, inklusive utan begränsning, i webbutiken, i nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål. 

Vidare ger du oss rätt att granska recensionerna innan de publiceras. Vi kommer endast att publicera kommentarer som innehåller relevant information om en produkt, som hjälper andra kunder att fatta välgrundade beslut och få en tydligare förståelse för produkten. För detta ändamål kommer & Other Stories inte att publicera allmänt olämpliga kommentarer, oanständigt eller olämpligt språk eller personligt identifierbar information. & Other Stories kommunicerar på det eller de lokala språken för varje marknad. & Other Stories förbehåller sig rätten att när som helst ta bort alla kundrecensioner, till exempel om kommentaren visar sig bryta mot ovanstående, om produkten har sålt slut eller om kommentaren på annat sätt är föråldrad.

Du befriar & Other Stories från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina texter och alla upphovsrättigheter som finns däri i samband med de användningsområden som beskrivs ovan; och samtycker härmed till att befria & Other Stories och alla personer som agerar på & Other Stories vägnar från alla anspråk, krav och ansvar i samband med användning av kundrecensionerna enligt beskrivningen ovan. & Other Stories förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande, men de villkor som var tillgängliga för dig på stories.com vid tidpunkten för inlämningen av din recension kommer att gälla för den granskningen. Vänligen se till att spara en kopia av villkoren, då vi inte kommer att lagra eller kunna förse dig med gamla versioner.