Alternativ tvistlösning (ADR) för EU-medborgare

Detta är för att informera dig om att du som konsument har möjlighet att kontakta ett lokalt alternativt tvistlösningsorgan angående en tvist som du inte har kunnat lösa direkt med & Other Stories.

Vad är ADR?

ADR är ett tvistlösningsförfarande för lösning utanför domstol av inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan som föreslår eller inför en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

Alternativa tvistlösningsorgan är utomrättsliga (icke-rättsliga) organ. Ett alternativt tvistlösningsorgan är en neutral part (t.ex. en förlikningsman, medlare, skiljeman, ombudsman eller en klagomålsnämnd) som H&M kommer att använda sig av för att lösa tvister, om konsumenten beslutar om en lösning genom alternativa tvistlösningar. Det alternativa tvistlösningsförfarandet är ett billigt, enkelt och snabbt förfarande och är därför till nytta för både konsumenter och näringsidkare, som kan undvika domstolskostnader och långdragna förfaranden.

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige

http://www.arn.se

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk