Gå till textinnehåll
Tillbaka till shoppingbagen Tillbaka till shoppingbag
Tillbaka till toppen
Sidans innehåll

Alternativ tvistlösning (ADR) för EU-medborgare

Detta är för att informera dig om att du som konsument har möjlighet att kontakta ett lokalt alternativt tvistlösningsorgan angående en tvist som du inte har kunnat lösa direkt med & Other Stories.

Vad är ADR?

ADR är ett tvistlösningsförfarande för lösning utanför domstol av inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan som föreslår eller inför en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

Alternativa tvistlösningsorgan är utomrättsliga (icke-rättsliga) organ. Ett alternativt tvistlösningsorgan är en neutral part (t.ex. en förlikningsman, medlare, skiljeman, ombudsman eller en klagomålsnämnd) som H&M kommer att använda sig av för att lösa tvister, om konsumenten beslutar om en lösning genom alternativa tvistlösningar. Det alternativa tvistlösningsförfarandet är ett billigt, enkelt och snabbt förfarande och är därför till nytta för både konsumenter och näringsidkare, som kan undvika domstolskostnader och långdragna förfaranden.

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte*
Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Topp 18
Wien, 1060
Österrike

#Internet-Ombudsmann*
https://www.verbraucherschlichtung.at
https://ombudsmann.at

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: kundenservice.at@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Service de Médiation pour le Consommateur*
Norra porten II, Boulevard du Roi Albert II, 8
Bryssel, 1000
Belgien

http://www.mediationconsommateur.be/fr

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Personnummer: GBC – 5560701715
Moms nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
Email:klantenservice.be@stories.com, serviceclient.be@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
Bulgarien

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore*
Ilica 49/II
Zagreb, 10000
Kroatien

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Konsumentskyddstjänst*
Andrea Araouzou 6
Nicosia, 1421
Cypern

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Ceská obchodní inspekce* 
Stepanska 15 
Praha, 12000 
TJECKIEN

http://www.coi.cz

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen*
Carl Jacobsens Vej 35
Valby, 2500
Danmark

http://www.forbrug.dk

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Tarbijavaidluste Komisjon*
Rahukohtu 2
Tallinn, 10130
Estland

http://www.tarbijakaitseamet.ee

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Kuluttajariitalautakunta*
Tavastvägen 3, PL 306
Helsingfors 00531
Finland

http://www.kuluttajariita.fi/fi

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Médiateur du commerce coopératif et associé*
77, rue de Lourmel
Paris, 75015
Frankrike

http://www.mcca-mediation.fr

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: serviceclient.fr@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.*
Straßburger Str. 8
Kehl, 77694
Tyskland

https://www.verbraucher-schlichter.de

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: kundenservice.de@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Greklands konsumentombudsman*
Leoforos Alexandras 144
Aten, 11471
Grekland

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Budapesti Békélteto Testület*
Krisztina krt. 99. 
Budapest, 1016  
UNGERN

http://www.bekeltet.hu/

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Dublin District Small Claims Office (eller den lokala distriktsdomstolen Kontor i området där du bor)
1: a våningen Áras Uí Dhálaigh
Dublin 7 D07 N972
Irland

http://www.courts.ie

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Patērētāju strīdu risināšanas komisija)*
Brivibas iela 55
Rīga, LV-1010 
Lettland

http://www.ptac.gov.lv

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Patērētāju strīdu risināšanas komisija)*
Brivibas iela 55
Rīga, LV-1010 
Lettland

http://www.ptac.gov.lv

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Service national du Médiateur de la consommation*
6, rue du Palais de Justice
Luxemburg, 1841
Luxemburg

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Camera Arbitrale di Milano*
Via Meravigli 7
Milano, 20123
Italien

https://www.risolvionline.com

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: servizioclienti.it@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken*
Bordewijklaan 46
Den Haag, 2591RX
Nederländerna

https://degeschillencommissie.nl

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: klantenservice.nl@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

http://www.forbrukerradet.no/

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Tvistlösningsorgan är för närvarande inte tillgängliga i Polen

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo* 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa - Campus de Campolide 
Lissabon, 1099032 
PORTUGAL

http://www.arbitragemdeconsumo.org

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor*
Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sektor 1
Bucureşti, 011865
Rumänien

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Spolocnost ochrany spotrebitelov (S.O.S) Poprad* 
Bajkalská 2335/3 
Poprad, 05801
SLOVAKIEN

http://www.sospotrebitelov.sk

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Evropski center za reševanje sporov*
Tomsiceva ulica 6
Ljubljana, 1000 
SLOVENIEN

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Tvistlösningsorgan är för närvarande inte tillgängliga i Spanien

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Registreringsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: atencioncliente.es@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kan också ge svar på eventuella frågor om dess process.

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige

http://www.arn.se

* Dessa alternativa tvistlösningsorgan finns med i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller de bindande kvalitetskraven som inrättades genom direktivet om alternativ tvistlösning (direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) https://ec.europa.eu/consumers/odr

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Moms-nr: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk

 

Hur lämnar jag in ett klagomål med hjälp av ADR-processen?

Om du vill lämna in ett klagomål kontaktar du ditt nationella alternativa tvistlösningsorgan nedan. Detta alternativa tvistlösningsorgan kommer också att kunna ge svar på eventuella frågor du kan ha om dess process.

Consumer Arbitration*
12 – 14 Walker Avenue
Stratford Office Village, Wolverton Mill
Milton Keynes, MK12 5TW

www.consumerarbitration.co.uk

*Consumer Arbitration är godkänt av CTSI för att tillhandahålla tvistlösningstjänster och en oberoende bild av ditt klagomål enligt Alternative Dispute Resolution (ADR) for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015.

& Other Stories är en del av H & M-gruppen och har sitt säte i Stockholm

H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
106 38 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: GBC – 5560701715
Momsnr.: SE 556070171501
Kontaktuppgifter: Stories kundtjänst
E-postadress: customerservice@stories.com
Telefon: 0770930730 Samtalskostnad: Geografisk