Regler och villkor - #meandotherstories

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #meandotherstories godkänner du följande:

Du ger H & M Hennes & Mauritz GBC AB (org. nr. 556070-1715), nedan kallat "& Other Stories", en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens att använda ditt användarnamn och foton och/eller rörligt innehåll i förhållande till vilka du har svarat #meandotherstories, nedan kallat "innehåll", för sin marknadsföring och/eller i sin reklam i butiker, på webbplatser, e-post, sociala medier, & Other Stories kanaler och betalda sociala medier samt andra kommunikationskanaler, drivna av & Other Stories, dess dotterbolag, annonsnätverk eller partners. Detta inkluderar varumärken inom H&M-gruppen, samt andra externa parter utanför H&M-gruppen som & Other Stories samarbetar med, som till exempel marknadsplatser. & Other Stories får använda, reproducera, distribuera, kombinera med annat material, ändra och/eller redigera ditt innehåll efter eget gottfinnande.

Du intygar och garanterar härmed att (i) du äger alla rättigheter till ditt innehåll, (ii) du har tillstånd från alla personer som förekommer i ditt innehåll att bevilja rättigheterna häri, (iii) du är 16 år eller äldre och (iv) & Other Stories användning av ditt innehåll inte kommer att kränka rättigheterna för någon tredje part eller någon lag. Du befriar & Other Stories från alla skyldigheter att betala dig för användning av ditt innehåll och alla upphovsrättigheter som finns däri i samband med de användningsområden som beskrivs ovan; och samtycker härmed till att befria & Other Stories och alla personer som agerar på & Other Stories vägnar från alla anspråk, krav och ansvar i samband med användning av innehållet enligt beskrivningen ovan.

Om du vill ta bort innehåll, kontakta vår kundtjänst.

Läs #meandotherstories integritetsmeddelande här.